Nieuws

Gedragscode ICT-bedrijven zorgt voor 50% minder elektriciteitsverbruik

30-09-2010

Digitale Agenda voor Europa: Grote ICT-bedrijven werken mee aan het initiatief van de Europese Commissie om het elektriciteitsverbruik te verminderen

Tijdens de EU-conferentie ICT 2010 - Digitally Driven die deze week in Brussel plaatsvond, hebben zestien bedrijven toegezegd het elektriciteitsverbruik van hun breedbandmateriaal en datacentra te zullen verminderen. Dit zal het elektriciteitsverbruik aanzienlijk doen dalen, vaak zelfs met vijftig procent. Hoewel het een vrijwillige maatregel betreft, passen 36 grote Europese ICT*bedrijven de gedragscodes nu al toe.

 Bookmark and Share  

ICT-apparatuur en -diensten vertegenwoordigen in de EU meer dan acht procent van het totale stroomverbruik en ongeveer vier procent van de CO2-uitstoot. Wanneer geen actie wordt ondernomen, zouden deze cijfers kunnen verdubbelen tegen 2020. Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie (GCO) stelt vrijwillige gedragscodes op voor ICT-bedrijven om dit tij te keren. De Digitale Agenda voor Europa, die door de commissie werd aangenomen in mei 2010, is de eerste van zeven `vlaggenschipinitiatieven' in het kader van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Het initiatief hiervoor kwam van Neelie Kroes, vice-voorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda. De Agenda voorziet er in dat de ICT-sector zelf het voortouw neemt om zijn broeikasgasemissies te verminderen. Tijdens de laatste conferentie hebben zich nog eens zestien grote ICT-bedrijven vrijwillig verplicht het elektriciteitsverbruik van hun breedbandmateriaal en datacentra te reduceren. Kroes: "De invoering van de twee gedragscodes zal het elektriciteitsverbruik in de EU aanzienlijk doen dalen en kan een besparing van 4,5 miljard euro per jaar opleveren. Ik ben blij dat we samen kunnen werken aan een duurzamere toekomst.

"Commissaris Máire Geoghegan-Quinn: "Het succes van deze gedragscodes toont aan dat de industrie erkent dat innovatie een commerciële, economische en ecologische prioriteit is om de energie-efficiëntie te bevorderen. Het is een goed voorbeeld van het werk dat de GCO's achter de schermen verrichten om de Europa 2020-strategie te ondersteunen."

Tien bedrijven ondertekenen code breedbandmateriaal
Dat het effect van de gedragsregels groot is, komt doordat breedbandmateriaal maar liefst vijftien procent van het totale energieverbruik van de ICT-sector uitmaakt. Dat is 47 TWh in 2010 in de EU. Tien bedrijven, zowel telecombedrijven als fabrikanten, hebben de gedragscode reeds ondertekend. Dat is goed voor ongeveer 25 miljoen breedbandlijnen in de EU (27%). Als nog eens tien bedrijven de code ondertekenen, stijgt dat cijfer in de EU tot 65 miljoen (72%), plus nog eens 10 miljoen in Noorwegen, Zwitserland en Turkije.
De gedragscode voor breedbandmateriaal bestaat sinds 2007 en stelt maximale verbruiksnormen vast (voor de consument thuis en voor onderstations van telecomexploitanten) voor talrijke apparaten, zoals modems, schakelaars, routers en gateways. De energiebesparingen zijn mogelijk door het gebruik van de beste beschikbare onderdelen met een laag verbruik verplicht te stellen. Tegelijk is het noodzakelijk dat snel en ultrasnel breedband in het kader van de Digitale Agenda voor Europa tegen 2020 voor alle Europese burgers beschikbaar is.

Zes bedrijven ondertekenen code datacentra
Datacentra vertegenwoordigen ongeveer 18% van het energieverbruik van de ICT*sector en zullen sneller groeien dan om het even welke andere ICT*technologie. In heel Europa zorgen zij voor een elektriciteitsverbruik van ongeveer 56 TWh per jaar. Datacentra zijn alle gebouwen en faciliteiten met servers van het bedrijf en aanverwant servercommunicatiemateriaal voor een of andere vorm van datadiensten.
Zes nieuwe bedrijven zullen vandaag de code ondertekenen en zich aansluiten bij de 26 reeds geregistreerde deelnemers (goed voor 42 datacentra). Meer dan 100 andere bedrijven hebben hun steun verleend; het betreft hier bedrijven die producten, oplossingen en programma's ontwikkelen om eigenaars en exploitanten van datacentra de mogelijkheid te bieden de doelstellingen van de gedragscode te realiseren.
Deze gedragscode, die in oktober 2008 is geïntroduceerd, is bedoeld om verouderde en dus elektriciteitsverslindende ontwerpen te vermijden. In 2010 werd de code aangevuld met een reeks aanbevelingen voor best practices inzake ontwerp, aankoop en gebruik op gebieden als software, IT-architectuur en *infrastructuur. Zo zijn er aanbevelingen voor efficiënt beheer van milieuvoorwaarden, bijvoorbeeld koeling preciezer toespitsen op de plaats van de server-CPU's en overkoeling vermijden. De code moet exploitanten van datacentra ook bewust maken van de financiële, ecologische en infrastructuurvoordelen van een betere energie-efficiëntie van hun faciliteiten.


JRC - GCO
Het Joint Research Centre (JRC) ofwel het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) ontwikkelt zelf geen nieuwe technieken maar test deze in opdracht van de Europese Unie. JRC verstrekt technisch-wetenschappelijke adviezen en ondersteuning voor beleidsmakers in Brussel en omvat zeven onderzoeksinstellingen verspreid over vijf locaties in Europa, waarvan één in Petten Noord-Holland). Elke instelling heeft haar eigen expertise en in Petten is dat energie. In de afgelopen jaren is het aantal onderzoekers dat werkzaam is bij GCO in Petten toegenomen van 180 naar 230. Sinds enige tijd valt ook het onderzoeksinstituut in Ispra (Italië) onder Petten waardoor het aantal mensen dat zich met energie bezighoudt is toegenomen met nog eens 40 medewerkers. De toename van het aantal medewerkers reflecteert het belang van het onderwerp op de Europese politieke agenda en de grote rol die Petten speelt met betrekking tot het Europese technologieplan. Het hoofdkwartier staat in Brussel. JRC heeft in totaal 2.650 personeelsleden en beschikt over een jaarlijkse operationele begroting van 340 miljoen euro. De voornaamste competentiegebieden zijn levensmiddelen, chemische producten en gezondheid, milieu en duurzaamheid, nucleaire veiligheid en veiligheidscontrole, en horizontale activiteiten zoals referentiematerialen en metingen, technologische prognoses, openbare veiligheid en fraudebestrijding. De inspanningen van JRC dragen bij aan het Europese energiebeleid dat voor 2020 een toename van twintig procent in energie-efficiënte voorschrijft, een reductie van twintig procent aan emissie van broeikasgassen, twintig procent gebruik van duurzame energie en tien procent aan biobrandstof voor voertuigen.

 Bookmark and Share  

My Marqit

Registreer je gratis voor de volgende voordelen:

  • Kosteloos toegang tot alle informatie
  • Onbeperkt downloaden van whitepapers
  • Altijd up-to-date via de Marqit nieuwsbrieven
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord [vergeten?]