Back-up

Back-ups zijn kopieën van gegevens op bijvoorbeeld de harde schijf van een computer. Deze kopieën worden preventief gemaakt om belangrijke gegevens veilig te stellen voor het geval er zich daadwerkelijk problemen voordoen. Het verliezen van gegevens kan uw bedrijf grote schade toebrengen. Het maken van back-ups van uw gegevens is dus van essentieel belang. 

Definitie Back-up

-Backup, reservekopie, BAK -

1. Back-up: van een bestand (file); is ook een DOS opdracht; zie verder; incremental backup, online backup, selective backup.
2. Reservekopie (backup copy)
3. Back-up: alternatief plan
4. BAK: extentie (extension) van een reserve-bestand.

Als werkwoord: back-up, backuppen, backupte, gebackupt.

Er zijn een aantal vormen van backup van geselecteerde bestanden: full backup (alle bestanden worden gekopieerd en voorzien van datum en tijd), copy backup (alle bestanden worden gekopieerd maar krijgen geen markering), omcremental backup (alleen nieuwe en gemodificeerde bestanden worden gekopieerd, met een markering), en differential backup ( allen nieuwe en gemodificeerde bestanden worden gekopieerd maar krijgen geen markering)


Bron: Computable ICT woordenboekBack-up methoden

Er zijn diverse methoden voor het maken van een back-up. Globaal zijn deze methoden op te delen in twee soorten back-ups: back-ups van de volledige harde schijf, ook wel image back-ups genoemd, en back-ups op bestandsniveau. Image back-ups zijn geschikt om - bijvoorbeeld na het crashen van een harde schijf - precies dezelfde data snel op een vervangende schijf te plaatsen. Back-ups op bestandsniveau zijn, in tegenstelling tot image back-ups, bedoeld om bij fouten - bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van een bestand of een deel daarvan - bestanden die moeten worden hersteld terug te plaatsen. Back-ups op bestandsniveau worden vaak uitgevoerd via het onderstaande schema:

Volledige back-up

Een volledige back-up wordt per periode ingesteld. De duur van een periode kan afhankelijk zijn van meerdere aspecten, zoals de omvang van de gegevens en de mate waarin deze gegevens veranderen. De periodes kunnen variëren van een week tot een maand of langer. In het algemeen worden deze back-ups ook na een nieuwe back-up nog bewaard.

Voordelen:
 • Alle gegevens uit de geselecteerde stations en mappen worden vanuit één back-upset gekopieerd
 • Indien het nodig is om bestanden te herstellen, is dit gemakkelijk uit te voeren vanuit één back-upset

 

Nadelen:
 • Een volledige back-up neemt meer tijd in beslag dan andere back-up mogelijkheden
 • Een volledige back-up neemt meer ruimte in op de schijf

 

Incrementele back-up

Bij een incrementele back-up worden alleen bestanden opgeslagen die zijn veranderd sinds de vorige incrementele of volledige back-up. Om een bestandsmap te herstellen zijn alleen de laatste volledige back-up en alle daarop volgende incrementele back-ups nodig.

Voordelen:
 • Kost minder tijd om uit te voeren dan een volledige back-up
 • Neemt minder ruimte in op de schijf dan een volledige back-up

 

Nadelen:
 • Om alle bestanden te herstellen, moeten alle incrementele back-ups beschikbaar zijn
 • Het herstellen van een specifiek bestand duurt langer, omdat er moet worden gezocht naar de meest recente versie van het bestand

 

Progressieve back-up

Een progressieve back-up (of "incremental forever back-up method") is gebaseerd op de incrementele back-up. De eerste incrementele back-up is een volledige back-up, daaropvolgend worden alleen nog incrementele back-ups gemaakt. Voor het terugplaatsen van een volledige bestandsmap zijn geen verschillende back-ups nodig. Ter vervanging bouwt de back-upserver een lijst van te herstellen bestanden die daarna naar de client worden gestuurd.


Differentiële back-up

Bij een differentiële back-up worden alleen bestanden opgeslagen die zijn veranderd sinds de laatste volledige back-up. In tegenstelling tot de incrementele back-up zijn er bij een differentiële back-up alleen de laatste volledige en de laatste differentiële back-up nodig.

Voordelen:
 • Neemt minder ruimte in op de schijf dan incrementele back-ups
 • Sneller dan een volledige of incrementele back-up
Nadelen:
 • Alle bestanden terugzetten kan langer duren omdat zowel de laatste volledige als de laatste differentiële back-up moeten worden teruggezet.

 

Verschil tussen archivering en back-up

Back-ups zijn kopieën van gegevens op bijvoorbeeld de harde schijf van een computer. Deze kopieën worden preventief gemaakt om belangrijke gegevens veilig te stellen voor het geval er zich daadwerkelijk problemen voordoen. Archivering is het opslaan van gegevens die bewaard moeten blijven. Deze gegevens worden niet dagelijks geraadpleegd maar moeten wel snel te bereiken zijn. Anders dan een back-up bevat een archief alleen de originele gegevens. Bij het verliezen van het archief gaan de originele gegevens verloren. Het is belangrijk dat er een back-up wordt gemaakt van een archief.

Tips voor het uitvoeren van back-ups

 • Maak regelmatig back-ups
 • Creëer een back-up strategie
 • Bewaar meerdere versies van een back-up

 

Meer over back-ups

Kennis

 

 

Meer documenten >>

 

Aansluitend op Back-up

My Marqit

Registreer je gratis voor de volgende voordelen:

 • Kosteloos toegang tot alle informatie
 • Onbeperkt downloaden van whitepapers
 • Altijd up-to-date via de Marqit nieuwsbrieven
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord [vergeten?]