InfoCenter Information On Demand

Het gebrek aan betrouwbare informatie (nauwkeurig, actueel en relevant) is iets wat op de agenda staat bij CEO’s en senior executives over de hele wereld. De kosten en de complexiteit van het beheer van de toenemende hoeveelheden data en content, in combinatie met de noodzaak om betrouwbare informatie te verstrekken aan elke gebruiker voor elke transactie, verplicht CIO’s om hun huidige aanpak van informatievoorziening te overwegen. Wat nodig is, is een verschuiving van verzuilde organisatorische informatie koninkrijkjes naar het opstellen en implementeren van een bedrijfsbrede informatie-infrastructuur. Pas dan kunnen organisaties het maximale uit beschikbare informatie halen ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen.

Dit InfoCenter gaat dieper in over de toegevoegde waarde van ECM en wordt mede mogelijk gemaakt door IBM

My Marqit

Registreer je gratis voor de volgende voordelen:

  • Kosteloos toegang tot alle informatie
  • Onbeperkt downloaden van whitepapers
  • Altijd up-to-date via de Marqit nieuwsbrieven
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord [vergeten?]
 

De "Informatie Agenda" essentieel voor CIO

CIO's  hebben nu eindelijk de mogelijkheid om hun visie voor het leveren van betrouwbare informatie om te vormen naar realiteit. Hoe? Middels de "Informatie Agenda". Een Informatie Agenda biedt zowel een strategie als tactische draaiboek. Het brengt mensen, processen en de noodzakelijk technologie samen en maakt het mogelijk om de toenemende volumes aan informatie om te zetten in een strategische, vertrouwde bedrijfs assets.

Deze white paper beschrijft de Informatie Agenda,. Het biedt de voornaamste overwegingen en best-practises voor het creëren en implementeren van een informatie-agenda voor uw organisatie.
Lees verder

 

Een door informatie geleide transformatie van uw organisatie

Een verschuiving is gaande van simpele automatisering naar business optimization en informatie ligt heir ten grondslag aan. Informatie, indien gekoppeld aan uw bedrijfsstrategie, is de sleutel tot een winstgevende groei, kosten besparen en pro-actief risico management. Echter, ondanks de enorme groei van informatie, hebben de meeste organisaties te maken met ‘blind-spots’ en gevangen binnen applicatie-gebonden silo's.

Simpele bedrijfsautomatisering heeft hen gebracht naar waar zij nu zijn, maar zij realiseren zich dat door een beter beheer en gebruik van informatie - informatie die reeds tot hun beschikking staat of gemakkelijk verzameld kan worden - zij de ‘blind spots’ kunnen verwijderen die hen ervan weerhoudt goed geïnformeerde en betere beslissingte maken en hun activiteiten te optimaliseren.

Deze informatiegedreven transformatie reis creëert slimmere organisaties door hen te helpen met het maken van beslissingen gebaseerd op juiste en realtime informatie. Op deze manier wordt informatie dus ingezet als strategische ‘driver’ voor innovatie, business optimization en om op de langer termijn het concurrentievermogen te versterken.

Organisaties die op de juiste manier omgaan met hun informatie strategie en die op basis van realtime informatie voorspellingen kunnen maken creëren voor alle vlakken binnen de organisatie een platform waarmee men kosten kan besparen, risico’s verkleinen en betere voorspellingen doen voor de toekomst.

Door voort te bouwen op een fundament van betrouwbare informatie die kan worden gedeeld, hergebruikt en toegepast als een strategische troef, ontdekken organisaties een nieuwe vorm van intelligentie en creëren zij efficiëntieverbeteringen die voortvloeit het hebben van het juiste inzicht op het juiste moment.

Als gevolg van dit inzicht beseffen organisaties direct de toegevoegde waarde bij elke stap die men zet, wat resulteert in een bedrijf dat duurzaam is, slimmer en betere gefundeerde beslissingen.
Lees verder

 

Gebruik informatie voor strategisch concurrentie voordeel!

Als CIO van een bloeiend bedrijf, bent u blij te kunnen melden dat uw meest recente informatie projecten goed draaien. Uw nieuwe call center is up and running, het nieuwe data warehouse is on-line en de nieuwe klant loyaliteit systemen zijn met succes uitgerold. Alles lijkt goed te gaan, todat de CEO vraagt: "Wie zijn onze meest winstgevende klanten en welke kanalen prefereren zij?"

Hoewel de nieuwe systemen beschikken over een groot deel van de gegevens, kunnen ze niet onmiddellijk deze gevraagde cross-enterprise informatie aanbieden. Het antwoord waar de CEO naar op zoek is zal tijd en moeite kosten en kan zelfs andere projecten vertragen.

Om het nog complexer te maken vraag de CFO, “Hoe gaan we in de breedte kosten besparen om te acteren op deze economische omstandigheden". U heeft net geïnvesteerd in nieuwe informatie-intensieve applicaties en systemen en in resources om dit te ondersteunen. U bent nu echter te verbijsterd om te beseffen dat uw informatie projecten niet de mogelijkheid hebben gecreëerd om snel en efficiënt te reageren op deze en andere vragen.

Hoe vindt u de antwoorden op nieuwe en opkomende zakelijke kansen? Hoe word u efficiënter en kunt u kosten verlagen? Hoe te innoveren, te optimaliseren en te acteren? U beseft dat uw behoefte heeft aan een uniforme aanpak om de reeds beschikbare informatie samen te brengen.

U dient een Information Agenda op te stellen voor uw organisatie!!

 

De last van papieren dossiers - kosten, risico's, compliance en discovery

Papieren dossiers kunnen bijzondere problemen opleveren voor bedrijven die worden geconfronteerd met een strikte wet-regelgeving. Ze zijn soms moeilijk terug te vinden, duur om op te slaan en een single-point of failure indien er slechts 1 kopie van bestaat.

Oplossingen voor deze uitdagingen vragen om een gezond en zakelijk proces en records management benadering van de documenten en andere content, om organisaties te helpen bij het beheren, handhaven en verbeteren van de compliance naleving.

Bedrijven kunnen deze problemen rond papieren records oplossen met het IBM Enterprise Content Management (ECM) platform. Dit platform beperkt de risico's verbonden aan records management door geautomatiseerde controles op de naleving binnen de hele organisatie te ondersteunen. Een onderzoek bij een IBM-klant heeft uitgewezen dat er meer dan $11 miljoen bespaard kan worden binnen een jaar met een verwachte ROI van 263% in 3 jaar.

Bedrijven in vrijwel elke industrie worden geconfronteerd met een groeiende compliance issues gedreven door wetgeving, financiële audits en geschillen. De afgelopen jaren hebben de meeste grote organisaties een stijging gezien in het aantal geschillen met als gevolg een grotere vraag vanuit eisers, advocaten en rechters naar een goede discovery tool . een andere complexiteit is dat er nog steeds gebruikt wordt gemaakt van informatie op papier voor vele bedrijfsprocessen dat opgeslagen wordt soms intern maar ook extern bij opslagcentrales.

Onderzoeken tonen aan dat meer dan 80 procent van het papier inhoud die wordt gebruikt door organisaties vandaag de dag "digitaal is geboren" in de vorm van rapporten, tekstverwerking documenten, spreadsheets, e-mailberichten en webpagina's. En toch slaat men deze informatie op, op papier.

Zo ziet een vooraanstaande records-opslag bedrijf, dat organisaties op dit moment drie tot vier procent meer dozen per jaar opslaan dan dat zij vernietigen. Dit geeft aan dat organisaties bedrijfskritische gegevens blijven op slaan op papier, ondanks de kosten en risico's die papieren dossiers met zich meebrengen.
Lees verder

 

Koppelen besluitvorming en informatie aan Organizational Performance

Het idee was dat betere informatie zou leiden tot betere beslissingen en betere manieren om organisatorische processen te managen.

Maar terwijl in het "Automatiseringstijdperk" de transactie centraal werd gesteld, zijn het in het huidige "optimalisatie tijdperk" juist de beslissingen die centraal dienen te staan. Indien het doel is om op basis van betere informatie een betere analyse te maken, dan moet men zich juist concentreren op deze beslissingen en dit vervolgens koppelen aan de benodigde informatie.
Lees verder

 

Begrijpen en analyseren van data

Het begrijpen en adresseren van data kwaliteit staat vaak niet hoog genoeg op de agenda. Echter, volgens analisten mislukken data-gerelateerde IT-projecten of overschrijden zij het budget in 80 procent van alle gevallen....

Vaak is dit te wijten aan het echt begrijpen van de data bronnen en aan het feit dat men niet of nauwelijks investeert in data quality.

Een data quality oplossingen maken het mogelijk om consistente, bruikbare en betrouwbare informatie te leveren en richt zich onder andere op data profiling, standaardisatie, patroon analyse, validatie en betere datakwaliteit. 
Lees verder

 

Van conflicterende, niet geïntegreerde data naar bruikbare data

Companies need the right information, right now

Binnen elke sector zijn organisaties doorlopend op zoek naar nieuwe manieren om in te springen op uitdagingen die impact hebben op hun concurrentievermogen. Deze uitdagingen zijn onder andere verhogen werknemersproductiviteit en klantgerichtheid, optimaliseren van bedrijfsprocessen, het naleven van regelgeving en het voorblijven van de competitie.

Om op deze uitdagingen in te springen dienen organisaties te investeren in diverse IT-projecten. Een voorbeeld om de klantgerichtheid te verhogen is dat een organisaties haar callcenter applicatie probeert te integreren met haar order management systeem.

Maar ongeacht welk project het ook is – de beschikbaarheid van bruikbare data maakt dit mogelijk en is dus essentieel bij elke project.

Buiten het datawarehouse, dient men zich dan ook te verzekeren van een dynamische datawarehouse aanpak om informatie integratie, master data management en process management mogelijk te maken. En dient men Enterprise Data Models, Tekst analytics and industrie standaarden te faciliteren. Hoe?
Lees verderThe IBM data governance blueprint

 

Leveraging best practices and proven technologies
11 Disciplines of Data Governance Maturity

In de afgelopen jaren tientallen incidenten met betrekking tot mislukkingen en mis-management van gegevens internationale media-aandacht gekregen. Overrompeld door deze mislukkingen, hebben de betreffende organisaties geworsteld met det wederopbouw van hun uitgeholde merk, verloren omzet en in sommige gevallen met wettelijke aansprakelijkheid. Incidenten zoals deze hebben er voor gezorgd dat corporate governance bovenaan op de agenda’s staand in directiekamers en maakte het een van de belangrijkste strategische prioriteiten voor bedrijven en overheden over de hele wereld.

Ingebed in bijna elk aspect van een organisatie, speelt IT haar eigen steeds belangrijker wordende rol in het governance initiatieven. Veruit één van de belangrijkste uitdaging is de noodzaak van het effectief te beheren en de controleren van de bergen aan data dat zich huist binnen de verschillende onderdelen van de organisatie.

Data is binnen organisaties enerzijds de grootste bron van risico’s en tegelijkertijd de belangrijkste asset. Slecht data management betekent vaak slechte zakelijke beslissingen en resultaten, en een grotere blootstelling aan compliance-schendingen en diefstal. Regelgeving als Sarbanes-Oxley dicteren een balans tussen enerzijds de toegang tot informatie en het juiste gebruik en anderzijds verplichtingen op basis van regels, beleid en wetgeving.

Deze balans versterkt dat de opgeschoonde, betrouwbare gegevens ingezet kunnen worden voor een betere dienstverlening, customer loyalty en dat minder inspanningen verricht hoeven te worden om aan regelgeving te voldoen. Een ander voordeel van deze balans is dat het de belofte met zich mee brengt op meer innovatie door het optimaliseren van mensen en processen door creatief gebruik van informatie.

Wilt u het uiterste halen uit de informatie binnen uw organisatie en tegelijkertijd inspelen op wet- en regelgeving? In dit document vindt u de 11 disciplines cruciaal bij het doorvoeren van data governance binnen uw organisatie.
Lees verder