Disclaimer

Marqit spant zich in om de inhoud van de webpagina's regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website opgenomen artikelen, persberichten, whitepapers, business cases of vergelijkbare publicaties kunnen door derden worden aangeleverd. Marqit is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen. Marqit behoudt zich het recht om aangeleverde publicaties niet te plaatsen op haar websites zonder zich daarvoor te verantwoorden. Marqit behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen of te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde publicaties of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Marqit (ook niet via een eigen netwerk).

Marqit is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina en de daarop aangeboden diensten of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de inhoud van de pagina of de aangeboden diensten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@marqit.nl.

Jaarbeursplein 6         Postbus 8500
3521 AL Utrecht         3503 RM Utrecht
Kvk nr: 24336864
Telefoon: +31 (0)70 313 0070
Fax: +31 (0)70 313 0071
E-mail: info@marqit.nl

 

My Marqit

Registreer je gratis voor de volgende voordelen:

  • Kosteloos toegang tot alle informatie
  • Onbeperkt downloaden van whitepapers
  • Altijd up-to-date via de Marqit nieuwsbrieven
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord [vergeten?]