illegaal softwaregebruik kost Europese organisaties in 2009 ruim 11,3 miljoen euro aan schadeclaims en licentiekosten

31-03-2010

Nederlandse organisaties betalen ruim een miljoen euro

In 2009 kostte illegale software het Europese bedrijfsleven ruim elf miljoen euro als gevolg van juridische acties door de Business Software Alliance (BSA). 1,01 miljoen hiervan komt voor rekening van Nederlandse bedrijven. Dit bedrag is inclusief juridische schikkingen en de aanschaf van achterstallige licenties. Daarnaast ontdekte de BSA in het afgelopen jaar vierduizend gevallen van illegaal zakelijk softwaregebruik en ondernam de organisatie 2.256 juridische acties tegen bedrijven in Europa.

Niet alleen het bedrijfsleven ondervindt schade van illegaal softwaregebruik. Het heeft ook een grote negatieve invloed op de economie. Wanneer het illegaal softwaregebruik in Nederland tien procent daalt, stijgt het bruto binnenlands product met maar liefst 1,61 miljard euro. Dit resulteert in een toename van de belastinginkomsten met 451 miljoen euro.1

“In de loop van 2009 heeft de BSA zijn juridische activiteiten steeds verder uitgebreid, waardoor het aantal ontdekte fraudegevallen hoger uitvalt dan in 2008”, zegt Sarah Coombes, Senior Director Legal Affairs EMEA bij de BSA. “Met deze resultaten geven we de belangrijke boodschap af dat bedrijven ook in de huidige economie goed moeten controleren of hun software legaal is. Zo niet, dan lopen ze het risico dat ze naast de licentiekosten voor de software ook een schadevergoeding moeten betalen.”

“De 11,3 miljoen euro bestaat alleen uit het bedrag dat bedrijven betalen aan licentiekosten en aan vergoeding van schade. De daadwerkelijke kosten vallen hoger uit. Hieronder vallen namelijk ook zelf gemaakte juridische kosten, verlies door onderbreking van de bedrijfsvoering en door ongeplande licentiekosten – om over de geleden reputatieschade maar niet te spreken. Organisaties beschouwen illegaal softwaregebruik als een middel om kosten te besparen. Dat is onterecht, want ze nemen hiermee enorme risico’s.”

“BSA legt het accent sterk op de juridische aanpak. We zetten ons echter ook in om bedrijven te wijzen op het belang van legaal softwaregebruik en manieren om eenvoudig te voldoen aan de regelgeving”, zegt Jacco Brand, voorzitter van het BSA Benelux Committee. “We voorzien organisaties van informatie, gratis tools zoals de Software Licentie Verklaring (SLV) en advies. Dit helpt ze te voldoen aan de regelgeving. Door goed bij te houden welke software ze gebruiken, kunnen bedrijven aanzienlijk besparen door ongebruikte software te verwijderen.”
My Marqit

Registreer je gratis voor de volgende voordelen:

  • Kosteloos toegang tot alle informatie
  • Onbeperkt downloaden van whitepapers
  • Altijd up-to-date via de Marqit nieuwsbrieven
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord [vergeten?]