Policy Research Corporation onderzoekt ICT projecten bij de overheid

19-02-2013

Het parlementair onderzoek van de Tweede Kamer naar ICT-projecten bij de overheid is een nieuwe fase ingegaan.

Het parlementair onderzoek van de Tweede Kamer naar ICT-projecten bij de overheid is een nieuwe fase ingegaan. Na een Europese aanbestedingsprocedure gaat het externe deel van het onderzoek van start. De opdracht is gegund aan Policy Research Corporation Nederland B.V. `De tijdelijke commissie

laat, zoals eerder besloten, een deel van het onderzoek extern uitvoeren omdat het op z'n zachtst gezegd nogal complexe materie betreft. Zorgvuldige bestudering door externe deskundigen zal ons vervolgonderzoek verder helpen', aldus Ton Elias, de voorzitter van de commissie.

 

Het onderzoek richt zich op informatieprocessen en -stromen bij ICT-projecten bij de overheid. Er zijn zes casus geselecteerd om de beantwoording van de onderzoeksvragen te ondersteunen en te illustreren:

  • Modernisering gemeentelijke basisadministratie (mGBA)
  • Elektronisch Patienten Dossier (EPD)
  • Tunnels A73
  • OV-chipkaart
  • C2000
  • RDW: "van mainframe naar Winframe"

 

Het externe onderzoek dat de eerste fase van dit parlementaire onderzoek vormt, wordt in het najaar van 2013 afgerond. Naar verwachting komt de tijdelijke commissie in het voorjaar 2014 met haar eindrapport.

De onderzoekscommissie bestaat uit de volgende Kamerleden:

 

Dhr. Ton Elias (VVD, voorzitter)

Dhr. Paul Ulenbelt (SP, ondervoorzitter)

Mw. Manon Fokke (PvdA)

Dhr. Harm Beertema (PVV)

Mw. Hanke Bruins Slot (CDA)

Dhr. Paul van Meenen (D66)

My Marqit

Registreer je gratis voor de volgende voordelen:

  • Kosteloos toegang tot alle informatie
  • Onbeperkt downloaden van whitepapers
  • Altijd up-to-date via de Marqit nieuwsbrieven
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord [vergeten?]