Enterprise mobility strategie in 2014 (deel 2)

12-12-2014

Waarom waren organisaties terughoudend in hun mobility-beleid?

In het eerste deel van deze tweedelige serie lieten Computable experts weten dat grote organisaties het afgelopen jaar veel tijd en aandacht hebben gestoken aan het creëren van een mobiliteitsbeleid. Maar niet alle organisaties zijn hier aan toegekomen.

Het is niet zo dat enterprise mobility bij die organisaties helemaal niet speelt. In 2014 zijn namelijk verreweg de meeste organisaties vooral druk geweest met het ontsluiten van mobiele toestellen op het bedrijfsnetwerk op basis van Mobile Device Management (MDM) of Enterprise Mobility Management (EMM) oplossingen, zegt Richard van Lent, mede-eigenaar en verantwoordelijk voor BD binnen mITE Systems. ‘Maar er is vooralsnog weinig aandacht geschonken aan de mobiele bedrijfsstrategie.’ Ook Victor van der Hulst, Managing Consultant Mobile bij VX Company, is van mening dat er nog genoeg organisaties zijn die niet zijn begonnen aan het opstellen van een mobiele strategie. Zo zegt hij dat het merendeel van de organisaties die hij in 2014 heeft gesproken, nog terughoudend zijn in het ontwikkelen van een BYOD-beleid en mobiele strategie.

Infrastructuur-integratie

Volgens Van der Hulst heeft dit er mee te maken dat veel organisaties enerzijds stoeien met de vraag hoe de mobiele strategie is in te zetten en anderzijds met de uitdagingen in de integratie met de eigen infrastructuur. ‘Kantooromgevingen zijn vaak op Microsoft infrastructuur gebaseerd, terwijl in de mobiele ecosystemen Microsoft een klein aandeel heeft. Dit brengt allerlei integratie-uitdagingen met zich mee, waardoor IT-afdelingen in de reflex schieten door Windows gebaseerde (managed) devices voor te schrijven voor de business. Dit staat mijns inziens haaks op de uitgangspunten van mobiele strategie: zo min mogelijk device management.’

Beginnen met CYOD

Deze uitdagingen brengen bovendien met zich mee dat de grootzakelijke markt en de internationaal georiënteerde organisaties in eerste instantie hebben gekozen om Choose Your Own Device (CYOD) op het bedrijfsnetwerk toe te staan, zegt Van Lent. ‘CYOD kenmerken zich namelijk door een duidelijke scope en een beperkte complexiteit. Het is de verwachting dat in de komende 12 tot 24 maanden de uitrol van BYOD binnen organisaties echt zal gaan plaatsvinden waarbij zaken als een gedegen mobiel beleid en een operationeel MDM of EMM pakket rand voorwaardelijk zijn. Kortom, de echte BYOD wave moet nog gaan komen!’

Ontbreken van mobiele strategie

Volgens Gregor Hendrikse, Senior Technologie Consultant bij Verdonck, Klooster & Associates, lopen organisaties zonder mobiele strategie, het risico dat zij ad-hoc beleidskeuzes moeten maken op onderdelen die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering. Ook neemt de afstand tussen de wensen van de business en de diensten van de IT-afdeling volgens Van der Hulst alleen maar toe doordat deze organisaties niet nu al vanuit een IT-strategie mobiel beleid opzetten. ‘Dit heeft Schaduw-IT tot gevolg.’ Ook Hendrikse ziet dat er in zulke gevallen vaak informele particuliere initiatieven ontstaan, waarbij medewerkers op creatieve wijze zelf invulling geven aan hun mobiele wensen, met alle bijbehorende risico’s van dien.

‘De traditionele IT-afdeling zet zichzelf hiermee buiten spel’, meent Van der Hulst. ‘Tegelijkertijd dient opgemerkt te worden dat de producten voor Enterprise Mobility nog niet tot volledige volwassenheid zijn gekomen. Hierdoor zijn investeringen in deze oplossing nu duur en complex, waarbij de verwachting is dat dit de komende 2 jaar enorm zal verbeteren. En krijgt Nicholas Carr weer gelijk met ‘IT doesn’t matter’.’

Voor organisaties die nu dan nog aan een mobiele strategie moeten beginnen, heeft Hendrikse advies: ‘De strategie dient te worden vertaald naar een mobiele roadmap waarin mobiele projecten en activiteiten die invulling geven aan de strategie voor de komende drie of vier jaar inzichtelijk worden gemaakt.’


Birgit Bunt

My Marqit

Registreer je gratis voor de volgende voordelen:

  • Kosteloos toegang tot alle informatie
  • Onbeperkt downloaden van whitepapers
  • Altijd up-to-date via de Marqit nieuwsbrieven
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord [vergeten?]