'Justitie remt gezamenlijke aanpak cybercrime'

23-01-2015

De internetsector maakt zich zorgen over de praktische invulling van het beleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie bij de aanpak van cybercrime. Hun aanpak werkt contraproductief. Het schaadt bovendien het vertrouwen van de burger in de online economie, die op dit moment al ruim 5 procent van het bruto binnenlands product uitmaakt. Dat zegt Michiel Steltman, directeur van de stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). Die organisatie behartigt de belangen voor bedrijven in de internetsector en is de spreekbuis naar politiek en publiek.

'De aandacht voor het thema cybercrime bij het ministerie neemt toe, en dat is te prijzen', zegt Steltman, maar de initiatieven worden volgens hem weer teniet gedaan door beleid dat contraproductief werkt. Volgens Steltman heeft de internetsector verschillende voorstellen gedaan om cybercrime in samenwerking met het ministerie aan te pakken. Waaronder een voorstel om jihadistische uitingen op internet sneller te kunnen verwijderen. De belangenorganisatie zegt ook op het gebied van de bewaarplicht actief mee te denken over een oplossing.

Steltman: 'Het ministerie toont echter weinig belangstelling voor de uitgestoken hand. Er is onvoldoende oog voor het economisch belang en de bescherming van privacy. De minister negeert de uitspraak van het Europese Hof en de Raad van State die de bewaarplicht onrechtmatig hebben verklaard. Ook heeft hij geen oog voor duidelijke signalen uit de hele internetsector over de schadelijke effecten van het zogenaamde terughackvoorstel.'

Volgens de belangenorganisatie heeft minister Opstelten geen interesse in de door coalitiepartner PvdA aangedragen modernisering van wettelijke kaders en zijn die aanpassingen hoogst noodzakelijk. 'Als klap op de vuurpijl resulteren zijn plannen voor de Nationale Politie in het verdwijnen van een landelijk fraude-expertisecentrum, dat goede resultaten boekt en juist uitstekend samenwerkt met de sector', aldus Steltman.

Cyber Security Raad

Volgens DINL moet de minister werk maken van de samenwerking. De belangenorganisatie roept de minister op om zich beter te houden aan zijn eigen Cyber Security Strategie, en het advies van zijn Cyber Security Raad te volgen. DINL: 'Die raad adviseert om problemen in de online economie aan te pakken door een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en andere stakeholders. Daarnaast adviseren zij de economische groei en bescherming van privacy altijd mee te wegen in het beleid.'

Computable heeft het ministerie om een reactie gevraagd.


Door: Pim van der Beek (Computable)

Relevante artikelen:
Cybercrime | Cyber Security
My Marqit

Registreer je gratis voor de volgende voordelen:

  • Kosteloos toegang tot alle informatie
  • Onbeperkt downloaden van whitepapers
  • Altijd up-to-date via de Marqit nieuwsbrieven
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord [vergeten?]