2012: ICT-manager heeft moeite met het realiseren van ambities

14-12-2011

De uitdagingen van 2012: kostenreductie, efficiency, productiviteit, het effectief managen van risico’s en tegelijkertijd blijven leveren wat de business vraagt vallen de ICT-manager zwaar. Uit onderzoek van ICT-Partners blijkt dat de Nederlandse ICT-manager daarom moeite heeft om anno 2011 zijn ambities voor de
ICT-organisatie te realiseren

“ICT-management biedt maar moeizaam het hoofd aan de druk vanuit de business en alle technologische veranderingen. Gevolg is dat zij de samenhang binnen het werkveld verliezen en er steeds minder aansluiting is met de business. Ambities realiseren komt op de laatste plaats en verdwijnt langzaam helemaal naar de achtergrond ”, vertelt Pascal Verberkt, Directeur Marketing en Sales van ICT-Partners. “De resultaten van de TRIGO Maturity Scan bevestigen dit beeld.”

Continuïteit, stabiliteit en zekerheid
Pascal Verberkt: “In ons huidige dynamische klimaat draait het allemaal om continuïteit, stabiliteit en zekerheid. Dit bereik je echter alleen als je om kunt gaan met veranderende omstandigheden en daar de juiste balans in weet te vinden.” ICT-Partners ontwikkelde daarom de TRIGO Maturity Scan, een basis assessment gebaseerd op best practices (CMMI, CobiT en Gartner).

Deze gratis, online tool geeft inzicht in de samenhang van de totale ICT-organisatie, geeft een beeld van het verschil tussen huidige situatie en ambitie en maakt bovendien de probleemgebieden inzichtelijk. “De scan geeft antwoord op essentiële vragen als: Waar staan we op dit moment? Sluit ICT nog wel goed aan op alle veranderende businessbehoeften?”

De scan is inmiddels al vele malen ingevuld. De resultaten laten zien dat ambities moeilijk te realiseren zijn, omdat enerzijds rekening gehouden moet worden met de verwachtingen en eisen vanuit de business en anderzijds technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen.

Pijnpunten
ICT-managers geven aan dat het helder krijgen van hetgeen de business verwacht én nodig heeft een hele toer is. Lastiger nog is het maken van de juiste keuzes om tot een gepaste ICT-oplossing te komen. Pijnpunten bevinden zich vooral in de voortdurend wijzigende IT-infrastructuur, waardoor de druk om op een gecontroleerde manier wijzigingen uit te voeren erg hoog is. Ook de benodigde personele capaciteit, de kennis en kunde (en dan met name een tekort of het ontbreken ervan) vraagt het nodige balanceren. Bovendien geeft de ICT-manager aan dat hij moeite heeft met het realiseren van kostenefficiency.

“De TRIGO Maturity Scan geeft ICT-managers, CIO’s, CTO’s en COO’s een eerste aanzet om weer regie en balans terug te brengen binnen de ICT-organisatie, zodat er weer op effectieve en doeltreffende wijze ICT-diensten geleverd kunnen worden en ambities gerealiseerd kunnen worden”, vertelt Pascal Verberkt.
My Marqit

Registreer je gratis voor de volgende voordelen:

  • Kosteloos toegang tot alle informatie
  • Onbeperkt downloaden van whitepapers
  • Altijd up-to-date via de Marqit nieuwsbrieven
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord [vergeten?]