Overheid: GEO informatie

Het werkveld geo-informatie is volop in beweging: GPS toepassingen op smartphones, geo-social media, basisregistraties, 3D visualisaties en hergebruik van data. Hoe ziet de toekomst van de geo-informatie eruit? Gaan we alleen nog maar vanuit de kaart denken en doen? 

Meer Overheid & ICT Thema's

Constructief samenwerken in de informatieketen Hoe ondersteunt de provinciale informatievoorziening de samenwerking in de overheidsketen?


Als je samenwerkt moet je goede afspraken met elkaar maken. Tussen bevoegde instanties is dat niet anders. Rijk, veiligheidsregio's, waterschappen, regionale uitvoeringsdiensten (in oprichting) en provincies werken steeds meer samen om hun kerntaken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. (niet beschikbaar)

 

Veiliger, slimmer en schoner met de BGT

Hoe gaat u uw voordeel doen met de BGT? Die vraag staat centraal in deze sessie. De Basisregistratie Grootschalige Topografie leidt tot een zeer gedetailleerde kaart van Nederland. Bomen, gebouwen, wegen, dijken, spoorlijnen, waterpartijen zijn er straks allemaal als object in vastgelegd.

           

My Marqit

Registreer je gratis voor de volgende voordelen:

  • Kosteloos toegang tot alle informatie
  • Onbeperkt downloaden van whitepapers
  • Altijd up-to-date via de Marqit nieuwsbrieven
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord [vergeten?]
 

3D IMRO en BIM

Deze presentatie is een showcase wat er mogelijk is met de huidige stand van de technologie op gebied van 3D IMRO en BIM. Het is een afsluitende presentatie van het werk wat 6 MKB bedrijven, samen met de gemeente Den Haag en TNO hebben uitgevoerd in de eerste maanden van 2013. Het resultaat van dit project laat zien dat de bestaande technologie ver genoeg is om 3D bouwplantoetsing mogelijk te maken. (niet beschikbaar)

Asset informatie als sleutel voor slim en makkelijk beheer

Of je nu Asset Manager of Beheerder Openbare Ruimte bent, de optelsom van de assets in jouw ruimte maken het leven en werken in deze omgeving waardevol. Voor veel organisaties is het een uitdaging om hun leef-en werkomgeving te beheren en er voor te zorgen dat het steeds beter wordt. (niet beschikbaar)

Handen uit de mouwen voor een slimme invoering van de BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie is een nieuwe telg onder de basisregistraties die komende jaren gestalte krijgt. Met een afgewogen invoering van de BGT, kunt u diverse werkprocessen optimaliseren en zo uw ambities op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid en leefbaarheid ondersteunen. Voor de invoering BGT ontwikkelen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, SVB-BGT, Kadaster en Geonovum een handreiking impactanalyse.

NedBGT: de verbindende factor tussen Ontwerp en Beheer

NedGraphics heeft voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een doordachte oplossing ontwikkeld: NedBGT. Met NedBGT is het objectgericht werken en de integratie van diverse moderne inwinmethoden gerealiseerd. Aangevuld met de benodigde functionaliteiten voor het regisseren van werkprocessen, raadpleging en distributie kan NedBGT de gehele keten van ontwerp, inwinning, en beheer van BGT-objecten faciliteren. (niet beschikbaar)

 

To 3D or not to 3D, maar het gaat om de informatie...

Het liefst beschrijft ons informatiesysteem precies de wereld zoals die is, en is dit systeem de bron voor applicaties van iedere gebruiker. De werkelijke wereld en de basisregistraties zijn echter twee verschillende dingen. De ene is fysiek, onbetwist en 3D, en de andere is virtueel, veelal betwist en soms een onvoorstelbare beschrijving van de werkelijkheid. Basisregistraties veronderstellen een directe afgeleide te zijn van de werkelijkheid en zijn er om ons werk efficiënter te maken. Maar is de werkelijkheid toch niet weerbarstiger?

Meldingen van burgers verwerkt in de kaart bij de gemeente Huizen

De gemeente Huizen neemt u mee in hun proces van meldingen door en voor de inwoners van de gemeente en daarnaast laten zij zien dat de dienstverlening in Huizen wordt verrijkt en kwalitatief verbetert door de inzet van geo-informatie. (niet beschikbaar)

Voordelen van de basisregistraties: de koppeling BAG-WOZ

Iedereen lijkt het erover eens: basisregistraties leveren veel voordelen op. Ook de koppeling tussen de BAG en de WOZ. Maar wat zijn nu concreet de voordelen? Tijdens deze sessie hoort u wat de koppeling op kan leveren, hoe u de koppeling kan realiseren en waar u tegen aan kunt lopen.

Na de sessie krijgt u een tour langs de leveranciers die hun toepassingen voor de BAG en de WOZ toelichten. (niet beschikbaar)