Change Management

Change management is een IT service management (ITSM) discipline. Het doel van change management is het efficiënt en snel doorvoeren van wijzigingen in de IT infrastructuur. Deze wijzigingen worden uitgerold via gestandaardiseerde methodes en procedures. Change management draagt daarmee bij aan een optimaal serviceniveau.

Definitie Change (management)

Change - Verandering, wijzigen, omzetten, veranderen.
Verandering: In systemen of organisaties; ook agent of change, engineering change. For large systems there is no such ting as a small change. (In een groot systeem is elke kleine verandering groot, vanwege de complexe onderlinge samenhang) Control change before it controls you (beheers de veranderingen voordat de veranderingen je beheersen. Vroeger gold dat men nooit de hardware en de software tegelijk moest veranderen. maar met downsizing e client/server moet alles tegelijk veranderen.

Bron: ICT woordenboek Computable

Waarom zijn veranderingen in de Infrastructuur nodig?

Veranderingen zijn meestal het gevolg van reacties op problemen of extern opgelegde eisen aan de infrastructuur, bijvoorbeeld wetswijzigingen, maar kunnen als doel hebben nieuwe zakelijke initiatieven mogelijk te maken. Verder worden er veranderingen aangebracht in de IT infrastructuur om de efficientie en effectiviteit van business processen te verbeteren.

Waarom Change management?

Change management zorgt ervoor dat via gestandaardiseerde methoden, processen en procedures wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. Door deze gestandaardiseerde aanpak wordt het doorvoeren van veranderingen vergemakkelijkt, kunnen veranderingen relatief snel afgehandeld worden, en kan er efficiënt gewerkt worden. Daarnaast zorgt change management ervoor dat er een juiste balans gevonden wordt tussen de noodzaak van een verandering en de mogelijk negatieve gevolgen die de wijziging met zich mee brengt.

Definitie Change management


Het beheersen van veranderingen in programmatuur. Synoniem: version control, change control
Bron: ICT woordenboek Computable

 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

Change Management wordt vaak gekoppeld aan ITIL. Binnen ITL is change management een onderdeel van ‘Service Transition’ de overgang naar iets dat nieuw ontwikkeld is, bijvoorbeeld een update van een bestaande productie-omgeving of een volledig nieuwe applicatie die in gebruik genomen wordt, van de Service Design fase naar de Service Operation. Change management moet ervoor zorgen dat gestandaardiseerde methodes en procedures worden gebruikt voor een efficiënte afhandeling van alle wijzigingen.

Change management wordt gebruikt voor het beheer van geplande wijzigingen aan alle configuratie-items in de configuratie management database (CMDB) die van belang zijn voor de business. Een bedrijf kan er zelf voor kiezen welke onderdelen van de infrastructuur vallen onder de change management procedures. Meestal zijn dat alle omgevingen die onder controle staan van de IT afdeling.

Welke voorwaarden heeft een Change?

Een verandering voldoet in ieder geval aan de volgende randvoorwaarden:

  • De verandering is goedgekeurd door het management
  • Een verandering wordt uitgevoerd met zo min mogelijk risico’s voor de bestaande IT infrastructuur of het gelopen risico is aanvaardbaar.
  • Een verandering resulteert in een nieuwe status van een of meer configuratie-items
  • Een verandering biedt een meerwaarde voor het bedrijf ( er worden kosten vermeden, resulteert in een hogere omzet of een betere service) als de nieuwe omgeving in gebruik genomen wordt.

Meer over Change Management

Kennis

 

 

Meer documenten >>

 

Aansluitend op Change Management

My Marqit

Registreer je gratis voor de volgende voordelen:

  • Kosteloos toegang tot alle informatie
  • Onbeperkt downloaden van whitepapers
  • Altijd up-to-date via de Marqit nieuwsbrieven
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord [vergeten?]