Compliance

Compliance is afgeleid van het Engelse werkwoord ‘to comply’, wat ‘naleving’ betekent. De laatste decennia wordt het begrip ‘compliance’ steeds vaker gebruikt als vakterm voor de naleving van wet- en regelgeving die te maken hebben met de bevordering en handhaving van de integriteit en professionaliteit van een organisatie alsmede haar bestuurders en medewerkers.

Door de compliance goed op orde te hebben zijn compliance risico's te beheersen en eventueel daaruit voortvloeiende schade te voorkomen dan wel te beperken. Hierdoor zijn organisaties beter in staat een betrouwbare compliant bedrijfsvoering te realiseren en in stand te houden.

Definitie Compliance

Compliance - voldoet aan een norm of regel - voluit: in compliance with ... Synoniem van: Compliant

Compliant - voldoet aan ... - Is in overeenstemming met (comply with) een norm of regel; bijvoorbeeld: X400 -compliant, of geschikt voor een gebruik op een bepaald platform. Als later blijkt dat dit niet het geval is, leidt dit tot een klacht (compliant). Ook: meegaand, inschikkelijk.

Bron: ICT woordenboek Computable

Regelgeving

Als het gaat om regelgeving dan is compliance een steeds groter organisatie probleem. Dat is het gevolg van een steeds toenemend aantal regels en een vrij algemeen gebrek aan inzicht over wat er nodig is voor een bedrijf om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. In de financiële sector wordt er gebruik gemaakt van SOX in reactie op een aantal grote financiële schandalen (Enron en WorldCom). In de zorgsector wordt er gebruik gemaakt van HIPAA Titel II als leidraad voor de standaardisatie van zorg gerelateerde informatiesystemen.

Management en de COO

Compliance wordt steeds meer een zorg van het top management. Bedrijven wenden zich daarom steeds vaker tot gespecialiseerde software, adviesbureaus of stellen een Chief Compliance Officer (CCO) aan om toe te zien op compliance.

 

Meer over Compliance

Kennis

 

 

Meer documenten >>

 

Aansluitend op Compliance

My Marqit

Registreer je gratis voor de volgende voordelen:

  • Kosteloos toegang tot alle informatie
  • Onbeperkt downloaden van whitepapers
  • Altijd up-to-date via de Marqit nieuwsbrieven
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord [vergeten?]