Virtualisatie

Virtualisatie is het opzetten van een virtuele (in plaats van werkelijke) versie van een systeemonderdeel, zoals een besturingssysteem, server, opslagapparaat of netwerkbron. Virtualisatie komt in vele vormen voor. Om een goed beeld te krijgen van virtualisatie, is het belangrijk om te weten welke vormen van virtualisatie mogelijk zijn:

Application Virtualization

Bij Application Virtualization draaien applicaties lokaal op een desktop, zonder dat de applicatie op de machine is geïnstalleerd. De applicatie maakt gebruik van lokale resources en een aangepaste virtual machine. Hierdoor is het mogelijk om applicaties met conflicterende eisen toch op één desktop samen te laten werken. Het is te vergelijken met terminal gebaseerde toepassingen, met het grote verschil dat bij Application Virtualization de applicaties lokaal draaien en bij terminal services de applicaties op een server draaien.

Cross-platform Virtualization

Dit is een vorm van virtualisatie waarbij een applicatie is gecompileerd voor een bepaald besturingssyteem, maar draait op een ander besturingssysteem. Dit alles zonder dat daarvoor een emulatie van het besturingssysteem hoeft plaats te vinden

Emulation

Dit is software dat binnen een besturingssysteem geladen wordt in de vorm van een programma. Dit programma bootst een complete machine na, waardoor het mogelijk is een om een ongemodificeerd gast-besturingssysteem te starten. Dit besturingssysteem zal virtueel draaien op een ander hardware platform. Voorbeelden hiervan zijn: Bochs PearPC, PowerPC , Virtual PC en Hercules emulator.

Full Virtualization

Hierbij worden meerdere virtuele machines (guests) naast elkaar gezet op een set hardware. Dit gebeurt door tussen de hardware en de virtuele machine een softwarematige laag te plaatsen, die voor de afhandeling van aanvragen aan de hardware zorgt.

Hardware-enabled Virtualization

In dit geval wordt de software die de hardware verdeelt tussen de verschillende virtual machines, in de hardware zelf geïmplementeerd. Voordeel hiervan is dat de virtualisatie dieper in het systeem is geïntegreerd en dat het managen van de hardware resources minder systeemcapaciteit kost.

Native Virtualization

Bij Native Virtualization wordt net als bij emulatie een stuk software geladen om een complete machine na te bootsen of te emuleren. Het verschil met emulatie is echter dat bij native virtualisatie de na te bootsen machine of `virtual machine` hetzelfde soort hardware gebruikt als het onderliggende sytseem. Een x86 hardware platform kan dus alleen virtual machines draaien die geschikt zijn voor het x86 platform.

Operating System-level Virtualization

Dit lijkt op Full Virtualization, maar wijkt af in het feit dat bij Full Virtualization de guests een afwijkend besturingssysteem kunnen hebben dan de host. Bij Operating System-level Virtualization hebben de guests hetzelfde besturingssysteem als de host.

Paravirtualization

Bij deze technologie wordt de hardware aangeboden aan de virtual machine door middel van speciale api’s, die alleen kunnen worden gebruikt door deze aan te passen aan het guest besturingssysteem. Op deze manier kan er een keuze worden gemaakt, welke hardware door de Virtual Machines worden gedeeld en welke hardware specifiek voor een VM aanwezig is.

Partial Virtualization

Bij Partial Virtualization worden voor veel, maar niet voor alle hardware componenten, meerdere virtuele componenten gecreëerd. Deze componenten zorgen ervoor dat het mogelijk is om apparaten te delen. Hierbij is het niet mogelijk meer dan één besturingssysteem te delen.

Resource Virtualization

Dit is eigenlijk het basisconcept van alle typen virtualisatie in de ICT branche. Later werd dit uitgebreid naar de virtualisatietermen die we vandaag de dag kennen. Met Resource Virtualization wordt ook het virtualiseren van Storage en Networking elementen bedoeld, denk hierbij aan technieken als SAN en NAS systemen, VLANs , VPNs, etc. Ook clusteroplossingen, partitonieringen en encapsulatie vallen onder Resource Virtualization. Resource Virtualization is dus eigenlijk de verzamelnaam voor alle typen virtualisatie.

Meer over Virtualisatie

Kennis

 

 

Meer documenten >>

 

Aansluitend op Virtualisatie

My Marqit

Registreer je gratis voor de volgende voordelen:

  • Kosteloos toegang tot alle informatie
  • Onbeperkt downloaden van whitepapers
  • Altijd up-to-date via de Marqit nieuwsbrieven
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord [vergeten?]